Hıdır BİTİM İLE VAHİY VE İNSANİZZET VE GÜCÜN SADECE ALLAH’A AİT OLDUĞUNU BİLMEK