Hıdır BİTİM İLE VAHİY VE İNSANSADECE ALLAH’TAN KORKMAK