Hıdır BİTİM İLE VAHİY VE İNSAN İHTİLAFLARDA HÜKMÜN ALLAH’INDIR GERÇEĞİNE TESLİM OLMAK