Hıdır BİTİM İLE VAHİY VE İNSAN ALLAH’I VELİ EDİNMEK