Hıdır BİTİM İLE VAHİY VE İNSAN SADECE ALLAH’A KULLUK VE ALLAH’A KULLUĞA DAVET ETMEK