İfrat ve tefrit

çok uç noktalar manasında kullanılır.
ifrat bir şeyde aşırı girmek haddi aşmaktır. Tefrit ise onun kaşıt noktasıdır.
Günümüz insanının karşı karşıya kaldığı bilgi kirliliği, ister istemez meramı aşan söz davranış ve yazı aktarma moduna sokuyor.

Kur’an’a dönüş hak ve kaçınılmaz bir gerçek olmasına rağmen, Tarihsel dökümantasyonun getirdiği hak batıl karmaşasının dini hakikatın anlaşılmaz kıldığını her akıl sahibi bilir.
Ancak bu kirliliği temizlemek gerektiği bu günde çok hassas davranmalı dini kirlilikten kurtaralım derken, tefrite girip farklı bir çıkmaz oluşturmıyalım. Sonuç olarak Kur’an ve Allah Resulünü bir birinden ayırmak bugün sadece Kur’an yeter demek hata olduğu gibi, Kur’anı kimse anlıyamaz hadis, fıkıh, iştihad v.s deyip ortamı kaosa dönüştürmek de o kadar hatadır. bu dini Allah Kulları için anlaşılmaz kılıp mukellefiyet yüklemedi, aksine anlamamız için anlaşılır bir Kur’an inzal ettiğini söyler.
43-ZUHRUF:1- Ha, Mim.

2- Apaçık Kitab’a andolsun ki.

3- Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık.

4- O, katımızda bulunan ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmetle doludur.

5- Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur an la uyarmaktan vaz mı geçelim?

Yüce Allah, bu Kur’an’ı Araplara bu şekilde göndermesindeki maksat üzerine “Ha Mim”e ve apaçık kitaba yemin ediyor: “Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık:

Şu halde gaye konuştukları ve anladıkları kendi dilleriyle inen bu kitabla karşılaştıkları zaman etraflıca düşünmeleridir. Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Arapça diliyle bu şekilde Allah tarafından vahyedilmiştir. Arap milleti ve Arap dili bu dini taşıyıp diğer milletlere aktarmaya elverişliydi. Allah peygamberlik görevini kime vereceği ve bu peygamberi hangi bölgeden seçeceğini herkesten iyi bilir.

Ardından yüce Allah bu Kur’an’ın kendi katındaki saygın yerini, ezeli ve kalıcı ölçüsündeki değerini açıklıyor.

O gunkü arap kavminin ilim seviyesi etrafındaki imparatorluklara rağmen kurumsallaşmış devlet yapılarını oluşturamadıkları bir seviyede cehalet örneği bir halk, muhatap kılındığı Kur’an’ı anlıyor hayatı bütünleştiriyor etrafındaki imparatorlukları yerle bir ediyor. Gün bu güne gelinde iletişimin ve hayata dair her şeyde daha hızlı ve yapıcı bilgi birikimine sahip bizlerin önünü kesen, kime hizmet ettği belirsiz düşünce ekollerinin ayıklanıp temizlenmesi zamanı geldi geçti.
ifrat ve tefritten Allah’a sığınarak bu dini anlaşılır kıldığı için ona şükreder hidayetini bu ümmet için dilerim. saygılarımla.